Leveringsvoorwaarden

DOEL LOTUS:

De Lotuskring Stellingwervers stelt zich ten doel ondersteuning te verlenen aan verenigingen, scholen, instellingen, GHOR, Defensie en bedrijven die zich direct of indirect bezighouden met Eerste Hulp.

INZET LOTUS:

Leden en aspirant-leden kan geen dwang worden opgelegd. Zij spelen conform het reglement van het Oranje Kruis. De instructeur Lotus of een door hem aangewezen persoon behoudt zich het recht voor een Lotusslachtoffer terug te trekken voor of tijdens een spel. Het is niet toegestaan bij het Lotusslachtoffer de handgreep van Heimlich volledig uit te voeren.
Ook is het niet toegestaan het Lotusslachtoffer een hyperventilatie te laten uitbeelden.

NO PLAY:

Wanneer, tijdens een inzet, een slachtoffer werkelijk onwel wordt, is het codewoord hiervoor NO PLAY. Bij een "NO PLAY” dient het spel en daarmee ook het trainingsdeel, waarbij een desbetreffend slachtoffer betrokken is, te worden stopgezet en dient direct contact te worden opgenomen met de instructeur Lotus of diens plaatsvervanger.

AANVRAGEN / ANNULEREN:

Alle aanvragen dienen schriftelijk te worden ingediend, onze verzekering eist een schriftelijke aanvraag vóór de inzetdatum i.v.m. eventuele verzekeringskwesties. 

De aanvragen kunt u per mail of post versturen naar:

     Postadres: Lotusstudiekring Stellingwervers

                      T.a.v. G.H.W. Baron - Grit

                      Snellingerdijk 36

                      8431 EN Oosterwolde (FR)

  

      E-mail: secretaris@lotusstelingwervers.nl

      Telefoon:  0516 520011 of 06-27392825

Aanvragen dienen minimaal 2 weken voor de datum van inzet schriftelijk of per e-mail te zijn ingediend bij de coördinator. De aanvragen (volledig ingevuld!) dienen alleen bij de coördinator te worden ingediend. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.             

U kunt weliswaar de voorkeur voor een bepaalde lotus aangeven, dit wil echter niet zeggen dat deze ook daadwerkelijk op de inzetdatum kan verschijnen.

Het is niet toegestaan om de lotussen, om wat voor een reden dan ook telefonisch of persoonlijk te benaderen m.b.t. de inzetten. Binnen onze lotuskring geldt de afspraak dat de lotuscoördinator het contactpunt is tussen de klanten en de lotussen.

In geval van overmacht (ziekte, verkeer en weersomstandigheden) zal er gezocht worden naar een oplossing. De lotuskring is niet aansprakelijk voor de eventuele consequenties.

Wij doen onze uiterste best om alle aanvragen van assistentie te voorzien. De Lotuskring kan echter niet aansprakelijk gesteld worden wanneer een lotusslachtoffer niet op een inzet verschijnt.

In geval van annulering hanteren wij de volgende voorwaarden: Bij annulering op de dag zelf of 24 uur (een werkdag) van te voren berekenen wij 100%. Bij annulering tussen 24 en 48 uur van te voren berekenen wij 50%. Bij annulering tussen 2 en 5 werkdagen van te voren berekenen wij administratiekosten.

FIGURANTEN:

Een aanvrager dienst zelf voor figuranten te zorgen. Figuranten dienen in het bezit te zijn van een geldig EHBO-diploma en kunnen alleen worden ingezet voor lichte verwondingen. De instructeur Lotus of een door hemaangewezen persoon, bepaalt de verwondingen van de figuranten, eventueel in overleg met de leidinggeven instructeur Eerste Hulp. Hij behoudt zich het recht voor figuranten te weigeren. Het aantal figuranten is 1 per Lotusslachtoffer; slechts na overleg met de instructeur Lotus kan hiervan worden afgeweken. Figuranten treden op voor eigen risico.

LETSELS:

De letsels dienen bij aanvraag te worden vermeld, dit in verband met het meebrengen van extra materiaal en kleding, welke niet tot de standaard uitrusting behoren.

GRIME RUIMTE:

De ruimte waar gegrimeerd wordt, moet in verband met de privacy en hygiëne, afsluitbaar en schoon te zijn. Na de inzet moet er gebruik kunnen worden gemaakt van een wasgelegenheid met koud en warm stromend water.

GRIMETIJD:

Bij de aanvang van de tijd van inzet dient u rekening te houden met tijd om vooraf te grimeren. Afhankelijk van de ernst van de verwonding kan dit variëren tussen 0.15 en 0.30 uur.

ENSCENERING:

Bij oefeningen kan Lotuskring Stellingwervers advies geven voor wat betreft het ensceneren en het ontwerpen van een ongeval. Dit voorkomt dat een slachtoffer ergens komt te liggen met een letsel zonder kloppende ongeval toedracht.

OEFENINGEN:

Bij grote oefeningen die meer dan 5 lotusslachtoffers bevat word door de lotuskring Stellingwervers  een veiligheids persoon (waarnemer) meegeleverd. Deze persoon wordt ook in rekening gebracht

SLOTBEPALING:

Deze voorwaarden gelden bij inzet van alle leden en aspirant--leden van de Lotuskring Stellingwervers, daarbij inbegrepen alle Lotusslachtoffers die ingezet worden onder auspiciën van de Lotuskring Stellingwervers. Alle eerder uitgegeven voorwaarden komen hierbij te vervallen.

Oosterwolde 2013

Deze voorwaarden zijn per 1 januari 2013 en kunnen tussentijd worden gewijzigd.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over Lotus Stellingwervers of wilt u informatie over de trainingen die wij verzorgen of het advies dat wij geven, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij staan u graag te woord. 06 27392825 - 06-27392825

Stelt u liever uw vraag digitaal? Vul contactformulier in! Ook kunt u hier informatie opvragen over de diensten van LOTUS Stellingwervers.

Voor de kaart en route klikt u hier.